dijous, 10 d’octubre de 2013

La batalla de Reines


1984


SINOPSI

El Rei En Pere és a punt de morir i la seva dona (la 4ª), Sibil•la de Fortià, no té cap intenció de deixar el Regne a mans del seu fillastre Don Joan i menys encara de la seva dona, Violant de Bar. Els partidaris d'uns i altres s'enfronten en una lluita que ja sabem com acaba.


Batalla de reines es una teatralització, una mica folklòrica, i amb molts tòpics de l'enfrontament entre Sibil•la de Fortià i Violant de Bar.  Sibil•la de Fortià era vídua d’Artal de Foces i es va fer amant del rei Pere III,el cerimoniós  i més tard esdevingué quarta esposa.  Per la seva banda, Violant de Bar d'origen francès es va casar amb Joan I, fill de Pere III. Contràriament a la mala llegenda, va adoptar la llengua catalana i va promoure la cultura com per exemple els Jocs Florals.

Al 1984 el Centre Dramàtic de la Generalitat va actualitzar el text a un català més actual i d'acord amb les normes ortogràfiques. L'obra però seguia representant a Sibil•la i a Violant com autèntiques sogra i jove amb gran diferència d'edat quan en realitat no debien de tenir més de quinze anys de diferència.

No obstant això, no deixa de ser un document a tenir en compte per reflexionar sobre un passat del qual encara rebem les conseqüències. Existeix una novel•la de caire historic, més actual i molt més ben documentada de Maria Carme Roca, "Intrigues de Palau".  Tot i ser novel•la no deixa de ser històrica i la seva aportació cal tenir-la en compte en el moment d'estudiar passatges històrics plens de "forats negres". Res diu que no fos com ens ho explica Maria Carme Roca.  En Batalla de Reines, el moment històric és la lluita pel poder centrada en Sibil•la mentre que "Intrigues de Palau" comença amb Violant vídua de Joan I.